Képviseleteink
Partener termékei               Partner weboldala« vissza
Képviselő: Segesvári-Tóth Hajnalka
info@immunotrin.hu

Az EUROIMMUN AG az autoimmun betegségek diagnosztikája a mikrobiológiai szerológia és az allergológia területén gyárt és fejleszt diagnosztikumokat, reagenseket. Minden területen széles a  metodikai repertoár: Immunfluoreszcens módszerek, ELISA kitek, Westernblot, Euroline. Egyedülálló és különleges a védjegyzett MicroChip technika, mely esetében egy tárgylemezre egymás mellé felvitt szöveti chipeken vizsgálható az autoimmun beteg savója, differenciál-diagnózis állítható fel az antitestek szöveti kötődése alapján. Újabb fejlesztésűek a molekuláris biológiai termékek.



 
ELISA diagnosztikumok

Az EUROIMMUN rendelkezik a legszélesebb tesztpalettával az autóimmun és a mikrobiológiai diagnosztika területén.
Az EUROIMMUN ELISA kiteket kiváló stabilitás, egyszerű kezelhetőség és rövid inkubációs idő jellemzi, ideálisak automatizált használatra. Minden reagenst azonnal felhasználható formában szállítanak (hígítás nem szükséges), a reagensek a sarzsok és a kit fajták között csereszabatosan használhatók.
 
A vizsgálat egyszerű és könnyen kivitelezhető:
-  a plate törhető strip-eket tartalmaz, mindegyik strip-en nyomtatva szerepel az antigen
    rövidítése
-  a reagenseket nem kell hígítani (kivéve a mosópuffert)
-  a reagensek színkódoltak
-  az infekció szerológiában használatos ELISA-k puffere IgG/RF abszorbenst tartalmaz
-  egyszerre, egy keretben többféle teszt kivitelethető, mivel az inkubációs idők azonosak
-  inkubáció: szobahőmérsékleten
-  minden mosó és Elisa-reader műszerrel kompatíbilis



 
BIOCHIP technológia

Lehetővé teszi az extrém miniatürizálást és az immun-biokémiai elemzések szabványosítását. A BIOCHIP Mosaics™ 30 vagy ennél is több különböző szervből nyert szövetrészletből, sejttenyészetekből vagy tisztított antigénekből (EUROPLUS™) készül, csak minimális inkubációs kezelés szükséges a beteg antitestprofiljának kimutatásához.






IF

Az immunofluoreszcens tesztek széles skálája érhető el. Az Euroimmun IF tesztek Biochip technológiával készülnek. A vizsgálni kívánt szöveteket, sejtkultúrákat illetve baktériumkeneteket speciális membránra helyezik és szeletelő gépek segítségével apró négyzetekre vágják, ezek lesznek a „biochip”-ek. Ezután számítógép segítségével elemzik az egyes szöveteket és kiválasztják azokat, amelyek antigénként használhatók. Ezeket a biochipeket a tárgylemezre ragasztják.
 
Speciális a reakció kivitelezése isaz un. Titerplane technika. Egyszerű, de szellemes eszköz kell ehhez, egy reagens tartó, abeteg savóját nem a szövetekre, hanem erre a reagens tartóra cseppentjük. A tárgylemezeket erre a reagenstartóra kell helyezni, úgy, hogy a szövetek érintkezzenek a felvitt reagensekkel. Mivel a reagensek zárt térben helyezkednek el, nincs szükség nedves kamra használatára. A módszer segítségével sok mintát lehet párhuzamosan, azonos körülmények között inkubálni.
A kivitelezéshez 25 mikroliter 100x-ra hígított szérum szükséges.
Inkubációs idő: 30 perc; 30 perc
 
EUROStar Fluoreszcens Mikroszkóp
 
Blot technikák

Az EUROIMMUN által fejlesztett innovatív eljárások az EUROASSAY és az EUROLINE szintén az ELISA módszerek tesztelvét követik, a BIOCHIP technológia előnyeivel ötvözve. Az EUROASSAY-nél a tisztított antigéneket meghatározott pozíciókban párhuzamos vonalakban a membráncsíkokra rögzítik. Az inkubáció után a felhasználók leolvasó eszköz nélkül, vizuálisan ki tudják értékelni az eredményeket. Ezek a reagensek különösen olyan auto-antitesteknek az elkülönítésére használhatók, amiket nem lehet egyértelműen azonosítani a mikroszkópikus indirekt immunofluoreszcencia segítségével. Az EUROASSAY-t és az EUROLINE-t olyan laboratóriumokban is alkalmazzák, ahol nem elérhető ELISA leolvasó,illetve fluoreszcens mikroszkóp, de kíválóan használhatóak ezek a módszerek az Ifilletve ELISA tesztek validálására is.


EUROLINE

-  membráncsíkokra felvitt tisztított, biokémiailag karakterizált antigéneket tartalmaz
-  ha a minta pozitív, a szérumban lévő specifikus antitestek a membrához abszorbeált antigénhez kötődnek
-  a teljes reakció idő kb. 105 perc
-  a teljes inkubáció szobahőmérsékleten végezhető
-  az antigéncsíkok meghatározott pozícióban helyezkednek el, lényegesen könnyebb kiértékelni, mint a Western blot-ot, nem szükséges
    kiértékelő sablon
-  a blot-on lévő kontrollcsík jelzi a teszt megfelelő működését
 

Incubated EUROLINE ANA-Profile 3 test strips
 
Az EUROIMMUN sokféle Westernblot-ot és hozzávaló reagenst állít elő az IF és az ELISA eredmények megerősítéséhez. A westernblot tesztek azoknak a nehezen értelmezhető eredményeknek a tisztázásához is segítséget nyújtanak, amelyeket az autoimmun diagnosztikában, a fertőző szerológiában és az allergológiában kapunk. Finomított elektroforetikus eljárásokat fejlesztettek ki annak érdekében, hogy a diagnosztikus értékű antitesteket pontosan el lehessen különíteni egymástól. Egység alapú, speciális sablonokat fejlesztettek ki, így a sávminták kiértékelése is lehetséges.


EUROLineScan program

Lehetővé teszi a tesztek számítógépes kiértékelését, egyszerűsíti az eredmények archiválásá, valamint lehetővé teszi az eredmények gyors visszakeresését. Az EUROLineScan szoftvert az EUROImmun informatikusai fejlesztették a blot tesztek automatikus kiértékelésére. Használatával kiküszöbölhetők az emberi szem szubjektivitásából adódó értékelési nehézségek. Előnyei:
· gyors és pontos
· kvantitatív eredményt ad
· adatok digitálisan tárolhatók, az eredmények visszakereshetők
· a program kórházi hálózatra csatlakoztatható
 
A szoftver hardverigénye átlagos, gyakorlatilag bármely meglevő számítógépre telepíthető. Cégünk a szoftvert és a kiértékeléshez szükséges scannert ingyenesen bocsátja a felhasználók rendelkezésére.
 




  © 2024 - Immunotrin Kft. Használati útmutatók   |   Adatvédelmi tájékoztató info@immunotrin.hu