Képviseleteink
Partener termékei               Partner weboldala« vissza
Képviselő: Segesvári-Tóth Hajnalka
info@immunotrin.hu

A StemCell Technologies főként ellenanyagokkal borított mágnes gyöngyös technológiájú sejt-szeparációs technológiákat fejleszt és gyárt. Emellett őssejt kultúrák fenntartásával kapcsolatos termékekkel és sejt-tenyésztéshez metilcellulóz/kollagén bázisú speciális táptalajokkal áll az immunológiával foglalkozó kutatók rendelkezésére. Csaknem valamennyi fehérvérsejt-típus és azok különböző érettségű változatai szelektálhatók a StemCell termékekkel.

 

Pozitív és negatív szelekciós technológiák állnak rendelkezésre mind a humán eredetű sejtek kinyerésére, mind rágcsálók (egér, patkány) illetve más fajok specifikus sejtjeinek kinyerésére, elkülönítésére.Negatív szelekció


Negatív szelekcióval a nem kívánt sejttípusokat célzottan távolítjuk el oly módon, hogy a szelekciós koktélban a mágnesgyöngyökre felvitt ellenanyagok (a célsejt kivételével) minden egyébb sejthez kötődnek a sejt-szuszpenzióban.

Negatív szelekció ajánlott, ha:
 • az antitestnek a sejthez való kötődése gátlást, v. aktiválódást eredményez, és ez hatással lehet a kísérlet eredményére.
 • a célsejt tekintetében nem ismert egyedi, csak arra jellemző antigén
 • sejttípus elimináció esetén.
Pozitív szelekció


Pozitív szelekció esetén a kívánt sejteket célzottan nyerjük ki oly módon, hogy a mágnes bead-ekhez adszorbeált ellenanyag köt a célsejtre jellemző specifikus antigénhez.

Pozitív szelekció ajánlott, ha:
 • a sejekhez kötött antitest jelenléte nem zavaró
 • nagy sejt-tisztaság szükséges, miközben az eltávolítandó sejtek nem túl heterogének (előtisztítás pl. grádienssel)
 • túl sok antitest szükséges a nem kívánatos sejtek eltávolítására, és ez nem áll rendelkezésre.
Immunodenzitás/ gradiens centrifugálás


A StemCell immunodenzitás technika kombinálja a mágnes-gyöngyös sejt-koncentrálás technika és a grádiens-centrifugálás technológia előnyeit. A humán teljes vér szelekcióra használatos RosetteSep kitek a nem kívánt sejttípusokat keresztkötik a mintában jelen levő vörösvértestekkel, így hozzák létre a centrifugálással eltávolítandó agglutinátumot. Amikor a szuszpenziót centrifugáljuk a grádiensen (pl. Ficoll) a nem kívánatos sejtek is bekötődnek a vörösvérsejt agglutinátumba, és a "buffy coat"-ban csak a célsejtjeink maradnak. Ha a minta nem teljes vér (nincsenek jelen vörösvérsejtek), vagy amikor egér eredetű sejteket szeparálunk, a vvt. pótlására SpinSep reagenst kell használni.

Az immunodenzitás sejt-szeparációs technika alkalmazásával:
 • nem szükséges mágnes-bead-eket és oszlopot használni a szeparáláshoz
 • a mintát minimális behatás éri (a célsejtek intaktak maradnak)
 • magas visszanyerési százalékot érünk el.
Mágneses szeparáció


A Stemcell mágnes-gyöngyös technika mágneses nano-részecskékhez kötött specifikus ellenanyagokat használ a célsejtek illetve a nem kívánt sejtek megkötéséhez. Az elválasztás történhet oszlop nélkül (EasySep módszerek) vagy oszlopon (StemSep módszerek). Az EasySep módszereknél a mágnes-gyöngyhöz kötött sejtek egy kémcsőben vannak, amit egy kézi mágnesen kialakított lyukba helyezünk. Ekkor a mágneshez kötött sejtek a cső falához tapadva a csőben maradnak, a nem jelölt sejtek kiönthetőek. Az EasySep szelekciós eljárást teljes mértékben automatizálni lehet a RoboSep-el, mely egy időben 4 mintát jelöl meg, és különít el. Alternatív lehetőséget jelent a StemSep eljárás, ahol a mágnesesen megjelölt sejteket olyan oszlopra öntjük, amit mágneses térbe helyeztünk. Mindkét megoldás mágneses nanorészecskéket használ, amelyek kompatibilisek a flow citometria analízissel. A mágneses szeparáció nem gátolja a sejtek további jelölhetőségét a flow eljárásokhoz, akár direkt PE, FITC, APC jelöléssel, akár biotine metodikával kapcsolva valamilyen jelölő-anyagot a sejtekhez.

Immunomágneses eljáráskor:
 • a sejtszelekció automatizálható
 • + és - szelekció is alkalmazható
A StemCell sejtszeparációs spektruma
A RosetteSep koktéllal teljes vérből egyszerűen és gyorsan, nagy tisztasággal szeparálhatók sejtek. A StemCell Technologies Inc. által szabadalmaztatott TAC-technológia (Tetrameric Antibody Complexes) révén a RosetteSep koktéllal az egyszerű grádiens-centrifugálás specifikus, antitest-mediált sejtdúsító eljárássá módosul. A RosetteSep koktélt teljes vérhez kell adni. Az elegyet rövid, szobahőmérsékleten történő inkubációt követően Ficoll-oldatra kell rétegezni. A RosetteSep antitest-koktél az inkubáció ideje alatt a nem kívánt sejttípusokat keresztköti a vörösvértestekkel, melyek így immunrozettát alkotnak. Az izolálandó sejttípust kötni képes antitest nincs a koktélban, így a célsejt nem épül be a rozettába. A grádiens-centrifugálás során a nem kívánt sejtek a cső aljára ülepednek. A szeparálni kívánt sejtek a plazma és a grádiens határáról könnyen összegyűjthetők.

Előnyei:
 • Gyors: csak 20 perc az inkubációs idő.
 • Könnyű: sejtdúsítás közvetlenül a teljes vérből.
 • Magas sejt visszanyerés: nincs utólagos Ficoll sejt veszteség.
 • Nagy tisztaságú sejt-szuszpenziót kapunk: felhasználja az antitest mediálta szeparáció specifitását.
 • Biztonságos: a megjelölés a gyűjtőcsőben történik. A mintakezelés minimalizált.
 • Negatív szelekció: a kezelt sejtek nincsenek antitesttel megjelölve, és azonnal használhatók.
 • Gazdaságos: nincs szükség speciális eszközre
 • Rugalmas: akár sejt dúsításra, akár a nem kívánt sejtek eltávolítására alkalmas.
 • Számos sejttípus nyerhető ki ezzel az eljárással.
Az EasySep oszlop nélküli mágneses sejtszeparáló eljárás. Segítségével lehetőség nyílik sejtek pozitív vagy negatív szelekciójára, humán eredetű és egér mintákból.
Negatív szelekció:

Az előkészített sejt szuszpenziót először az EasySep antitest koktéllal kell inkubálni egy standard FACS csőben. 15 perces inkubációt követően a mintához hozzá kell adni a dextránnal bevont EasySep mágneses gyöngyöket. 10 perc inkubáció után a FACS csövet az EasySep mágnesbe helyezzük, 5-10 perc után a felülúszót új csőbe öntjük. A mágnesesen nem jelölt cél sejttípusok ebben az új csőben találhatók.
Pozitív szelekció:

Az előkészített sejt szuszpenziót először az EasySep antitest koktéllal kell inkubálni egy standard FACS csőben. 15 perces inkubációt követően a mintához hozzá kell adni a dextránnal bevont EasySep mágneses gyöngyöket. 10 perc inkubáció után a FACS csövet az EasySep mágnesbe helyezzük, 5 perc után a felülúszót kiöntjük. A FACS csőben az antitesttel és mágnes gyönggyel jelölt, pozitívan szelektált sejtpopuláció marad.
 • Gazdaságos: nincs szükség oszlopra
 • Hatékony: magas sejttisztaság érhető el, mivel mágneses nanorészecskéket használunk a sejtek hatékony szelekciójára
 • Gyors: csak 45 percig tart


Csináld magad koktélok:
A TAC technológia rugalmasságának köszönhetően bármely sejtfelszíni ellenanyag hozzákapcsolódhat a TAC-hoz, ezáltal a mintából bármely sejttípus megköthető vagy depletálható. A PE-, Biotin-, FITC- vagy APC-konjugált antitestekkel jelölt sejtekhez készült szelekciós kitekkel lehetőség nyílik bármely fajból bármely sejttípus szelekciójára.A humán, patkány vagy nem humán emlős sejteket a dextránnal borított mágneses részecskékhez kötjük TAC-cal. A TAC két egér IgG1 monoklonális antitestből áll, amit tetrametrikus elrendezésben tart két patkány anti-egér IgG1 monoklonális antitest molekula. Az egyik egér antitest molekula köt a sejtfelületi antigénhez a célsejten, míg a másik a dextránhoz köt a mágneses kolloid nanorészecskén. A sejt-szuszpenziót átengedjük a rozsdamentes acél oszlopon, amely a mágnesben helyezkedik el.
Negatív szelekció

A nem kívánatos sejteket mágnesesen megjelöljük, és az oszlophoz kötjük, míg a feldúsult jelöletlen sejtek érintetlenül haladnak át az oszlopon, és felhasználhatóak további vizsgálatokhoz.
Pozitív szelekció

A szeparálandó sejteket mágnesesen megjelöljük, és az oszlophoz kötjük, míg a jelöletlen sejtek tovább haladnak.
A szeparálandó sejteket eluáljuk az oszlopról. A rendkívül kicsi mágneses nanorészecskék teljes mértékben FACS kompatibilisek, így nem gátolják a további vizsgálatokat.


Olyan egyszerű eljárás nagytisztaságú sejtek nyeréséhez, amelyhez nincs szükség mágnesre, oszlopra, vagy egyéb speciális eszközre. A SpinSep a monoklonális antitestek specificitását párosítja a grádiens centrifugálással. A SpinSep-et arra tervezték, hogy bármilyen egér sejtet fel lehessen dúsítani bármilyen szuszpenzióból, beleértve a lépet, a csontvelőt, és a sejt-tenyészetet. A nem kívánatos sejteket antitestekkel kötjük rozettába a sejt szuszpenzióban, így megnő a sűrűségük, és grádiens centrifugálással szeparálhatók. a StemCell számos kitet kínál különböző kitek kinyeréséhez.
A SpinSep eljárásokban nincs szükség eritrociták jelenlétére, mint a RosetteSep esetében. Ebben az eljárásban nem teljes vérből, hanem lépből v. csontvelőből nyerünk ki sejteket. Első lépésben a nem kívánt sejtek ellen termelt ellenanyag koktélt adjuk a szuszpenzióhoz, majd az inkubálás után második lépésben az első ellenanyagot kötni képes mikrorészecskékhez kötött második antitest kerül a szuszpenzióba. Ez a híd keresztköti a nem kívánt sejteket, agglutinátumot kialakítva. Ha ezután az oldatunkat SpinSep gradiensben centrifugáljuk, az az agglutinátumunk a cső aljára süllyed, míg a cél-sejtjeink a puffer-gradiens határvonalról kinyerhetők.
 • Gyors: Nem kell speciális minta előkészítés. Az állatokból való sejtkinyerés után, a folyamat 1 órát vesz igénybe.
 • Homogén sejtszuszpenziót nyerünk: felhasználja az antitest mediálta szeparáció specifitását.
 • Negatív szelekció: a kezelt sejtek nincsenek antitesttel megjelölve, és azonnal felhasználhatóak.
 • Gazdaságos: nincs szükség mágnesre, oszlopra, vagy egyéb speciális eszközre

 

  © 2024 - Immunotrin Kft. Használati útmutatók   |   Adatvédelmi tájékoztató info@immunotrin.hu